شماره حساب های انگلیش یاد EnglishYad.IR

دوست عزیز در صورتی که امکان پرداخت آنلاین و اینترنتی را ندارید می توانید با مراجعه به بانک و مبلغ سفارشتان را به یکی از شماره حساب های زیر واریز کنید . شماره حساب ها به نام امین ارجمند می باشد .

بانک ملت : 

شماره کارت :

6104-3376-5752-8673

شماره حساب :

8264735807

شماره شبا: 

IR150120020000008264735807